Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 18 do 24 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

W ramach Tygodnia dyżury w KPP w Radomsku w poszczególne dni pełnią:

18 lutego - kom. Janetta Wodzisławska, tel. 44 685 28 84,

19 lutego - nadkom. Sławomir Ptaszek, tel. 44 685 28 84,

20 lutego - kom. Janetta Wodzisławska, tel. 44 685 28 84,

21 lutego - asp.szt. Damian Czaja, tel. 44 685 28 86,

22 lutego - asp. Tomasz Kocemba, tel. 44 685 28 87,

23 lutego - asp.szt. Damian Czaja, tel. 44 685 28 86,

24 lutego - asp.szt. Karol Mosur, tel. 44 685 28 40.

Powrót na górę strony