Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Powiatowy Policji w Radomsku przedstawił efektywność służby radomszczańskich policjantów

5 lutego 2019 roku w auli komendy odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej Komendy Powiatowej Policji w Radomsku będąca podsumowaniem pracy komendy w 2018 roku.

W odprawie udział wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds logistyki – Włodzimierz Kalinowski, Starosta Powiatu Radomszczańskiego – Beata Pokora, Prezydent Miasta Radomsko – Jarosław Ferenc, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku – mł.bryg. Andrzej Kuna oraz Dyrektor Sądu Rejonowego w Radomsku – Robert Cieciura a także kierownictwo komendy.

Podczas odprawy przedstawione zostały wyniki pracy policjantów oraz pracowników Policji w ubiegłym roku.

Efekty pracy służby kryminalnej.

Na terenie powiatu radomszczańskiego zostało stwierdzonych 2408 przestępstw a 2096 z nich zostało wykrytych, zatem wykrywalność ogólna wynosi 86,79%. Dane dotyczące 7 głównych kategorii przestępstw wskazanych przez społeczeństwo jako najbardziej uciążliwe przedstawiają się następująco:

 • przestępstwa rozbójnicze: stwierdzone – 11, wykryte – 11,

 • bójka i pobicie: stwierdzone – 18, wykryte – 14,

 • uszczerbek na zdrowiu: stwierdzone – 33, wykryte – 30,

 • uszkodzenie mienia: stwierdzone – 84, wykryte – 34,

 • kradzież cudzej rzeczy: stwierdzone – 189, wykryte – 85,

 • kradzież z włamaniem: stwierdzone – 140, wykryte – 76,

 • kradzież samochodu: stwierdzone – 12, wykryte – 4.

 

Efekty pracy służby prewencyjnej, w tym ruchu drogowego.

W ubiegłym roku policjanci przeprowadzili na terenie powiatu radomszczańskiego ponad 18 tysięcy interwencji, w tym 1932 interwencje w ramach patroli ponadnormatywnych i wylegitymowali 48987 osób, w tym 3400 podczas służb ponadnormatywnych.

Ponadto, policjanci w ciągu roku uczestniczą w wielu działaniach profilaktycznych obejmujących następujące obszary:

 • bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

 • narkotyki, dopalacze i inne substancje odurzające,

 • cyberzagrożenia,

 • bezpieczeństwo w miejscach publicznych oraz w miejscu zamieszkania,

 • przemoc w rodzinie,

 • bezpieczeństwo seniorów

 • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży,

 • handel ludźmi,

 • terroryzm.

W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Powiat radomszczański liczy 113.611 tys. mieszkańców. Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 115 tysięcy pojazdów. Przez powiat przebiegają drogi krajowe – 120 kilometrów, wojewódzkie – 56 kilometrów, powiatowe – 436 kilometrów oraz gminne – 879 kilometrów.

W ubiegłym roku na terenie działania komendy doszło do 1304 kolizji, 214 wypadków drogowych, w których zginęły 23 osoby a 264 osoby odniosły obrażenia ciała. Policjanci ruchu drogowego wyeliminowali z ruchu drogowego 286 nietrzeźwych kierujących. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali 9 wypadków i 21 kolizji, w których 7 osób było rannych a 2 zginęły na miejscu wypadków.

Komendant Powiatowy Policji w Radomsku – insp. Piotr Nowicki podziękował policjantom i pracownikom policji za zaangażowanie, codzienny trud, wysiłek a niejednokrotnie i poświęcenie w realizację zadań nałożonych na Policję. Podkreślił też, że ważnym elementem do właściwego funkcjonowania komendy jest współpraca z lokalnymi samorządami i organizacjami działającymi na terenie powiatu, za co podziękował zaproszonym gościom.

Powrót na górę strony