Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Biwak klas mundurowych w Białym Brzegu

Młodzi kadeci pierwszych klas o profilu policyjnym funkcjonujących w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku przez trzy dni zmagali się z przygotowanymi dla nich zadaniami, niekiedy z bólem i pojawiającymi się słabościami.

Kolejny już raz w dniach 8-10 czerwca 2016 roku ZSG nr 1 w Radomsku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Radomsku i innymi podmiotami zorganizowali w Stanicy Harcerskiej w Białym Brzegu biwak dla klas mundurowych.

Podczas biwaku młodzież uczestniczyła w różnorodnych zajęciach, grach zespołowych, apelach czy leśnych manewrach. Każda z drużyn zbierała punkty. Niezbędnym elementem była musztra policyjna i wiążąca się z nią dyscyplina. Działania te mają na celu wskazanie młodym ludziom jak ważna jest umiejętność życia w zgodzie w grupie równieśniczej, szukanie wspólnych rozwiązań, zdrowa rywalizacja oraz szeroko rozumiana odpowiedzialność. Kolejnym celem organizatorów było również propagowanie życia odpowiedzialnego, wolnego od wszelkich uzależnień.

Na zakończenie biwaku najbardziej wyróżniające się drużyny oraz uczniowie otrzymali drobne nagrody.

Powrót na górę strony