Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zdarzenia drogowe zakłócają płynność ruchu - policjanci apelują o ostrożność !

Każdego dnia na terenie powiatu radomszczańskiego dochodzi do kilku kolizji drogowych. Niektóre z nich powodują zamknięcie drogi na kilka godzin. Szczególnie, jeżeli w zdarzeniu biorą udział samochody ciężarowe do usunięcia, których konieczne jest użycie specjalistycznego sprzętu.Policjanci apelują o ostrożność na drodze i przypominają treść art. 24 Ustawy prawo o ruchu drogowym

Przykładem tutaj może być zdarzenie drogowe z minionego weekendu (13 października 2018 roku, godzina 3.50), do którego doszło na drodze K-1, niedaleko Radomska. Policjanci na miejscu ustalili, że 40 – letni kierowca dafa nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go tira i najechał na jego tył. W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały nie tyko obie ciężarówki ale i bariera energochłonna – około 30 metrów. Na czas prowadzenia działań odcinek krajowej jedynki został wyłączony z ruchu.

Kolejne zdarzenie miało miejsce przed południem 15 października 2018 roku w miejscowości Józefów, gmina Kodrąb. Z ustaleń policjantów wynika, że 62 – letni kierujący zestawem rolniczym składającym się z ciągnika i dwóch przyczep podczas zmiany pasa ruchu z prawego na lewy doprowadził do zderzenia z ciężarówką. Pojazdy znalazły się w przydrożnych rowach. Na szczęście w obu tych zdarzeniach uczestnicy nie odnieśli obrażeń ciała i co równie ważne byli trzeźwi.

Policjanci apelują o ostrożność na drodze i przypominają treść art. 24 Ustawy prawo o ruchu drogowym

Art. 24.

1. Kierujący pojazdem jest obowiązany przed wyprzedzaniem upewnić się w szczególności, czy:

 • ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu;

 • kierujący, jadący za nim, nie rozpoczął wyprzedzania;

 • kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.

3. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 4, 5, 10 i 12.

4. Pojazd szynowy może być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.

5. Wyprzedzanie pojazdu lub uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcenia w lewo, może odbywać się tylko z jego prawej strony.

6. Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo i – w razie potrzeby – zatrzymać się w celu ułatwienia wyprzedzania. Przepisy nie stosuje sięw przypadku, o którym mowa w ust. 12.

7. Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:

 • przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia;

 • na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi;

 • na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

8. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscach, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, na jezdni:

 • jednokierunkowej;

 • dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.

9. Dopuszcza się wyprzedzanie w miejscu, o którym mowa w ust. 7 pkt 3, pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.

10. Dopuszcza się wyprzedzanie z prawej strony na odcinku drogi z wyznaczonymi pasami ruchu, przy zachowaniu warunków określonych w ust. 1 i 7:

 • na jezdni jednokierunkowej;

 • na jezdni dwukierunkowej, jeżeli co najmniej dwa pasy ruchu na obszarze zabudowanym lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczone są do jazdy w tym samym kierunku.

11. Zabrania się wyprzedzania pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

12. Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powoli jadące pojazdy z ich prawej strony.

 

 

 • Droga K-1
  Droga K-1
 • Droga K- 1
  Droga K- 1
 • Droga K- 1
  Droga K- 1
 • Józefów, gmina Kodrąb
  Józefów, gmina Kodrąb
 • Józefów, gmina Kodrąb
  Józefów, gmina Kodrąb
 • Józefów, gmina Kodrąb
  Józefów, gmina Kodrąb
Powrót na górę strony