Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zderzenie trzech samochodów na drodze K-1

Zgłoszenie o zderzeniu dwóch busów i ciężarówki dyżurny Policji otrzymał o godzinie 6.40. Do zdarzenia drogowego doszło w rejonie skrzyżowania drogi krajowej z ulicą Brzeźnicką w Radomsku. Jezdnia w kierunku Łodzi była całkowicie zablokowana przez dwie godziny. Policjanci zorganizowali objazdy.

Z ustaleń policjantów wynika, że 44 – letni mieszkaniec województwa śląskiego, kierujący dostawczym iveco nie zachował bezpiecznej odległości od jadącego przed nim mercedesa sprintera, którego kierujący zatrzymywał się przed sygnalizacją świetlną. W wyniku zderzenia pojazdów iveco uderzyło w naczepę samochodu ciężarowego, zamierzającego kontynuować jazdę a mercedes zatrzymał się na barierach energochłonnych. Aby wydostać 44- latka z samochodu konieczna była pomoc strażaków. Sprawca zdarzenia został przewieziony do radomszczańskiego szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Droga została całkowicie oczyszczona i odblokowana o godzinie 9.30. Warto zaznaczyć, że podczas zdarzenia, w tym rejonie była ograniczona widoczność spowodowana mgłą.

Ustawa prawo o ruchu drogowym jasno określa obowiązki kierującego pojazdem, poniżej niektóre z nich.

Art. 30. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami, a ponadto:

1) kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany:

a) włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie,

b) poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe w czasie wyprzedzania lub omijania;

2) kierujący innym pojazdem niż pojazd, o którym mowa w pkt 1, jest obowiązany:

a) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony,

b) korzystać z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego

pojazdu.

2. Obowiązek używania świateł, o którym mowa w ust. 1, dotyczy kierującego pojazdem także podczas zatrzymania

wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

3. Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

 

Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

2. W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący może używać świateł do jazdy dziennej.

3. W czasie od zmierzchu do świtu, na nieoświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący

pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie.

Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:

1) pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest

obowiązany uczynić to samo;

2) do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony;

3) pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia

kierujących tymi pojazdami.

4. (uchylony)

5. Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

6. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie ruchu, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy. ”

 

Należy, zatem stosować się do zasady, że tylko od świtu do zmierzchu i tylko przy dobrej przejrzystości powietrza zamiast świateł mijania można włączyć światła do jazdy dziennej. Przy tym, oba rodzaje świateł nie mogą być włączone równocześnie.

 

 

 

Powrót na górę strony