Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - grupy użytkowników dróg, która podczas wypadków jest szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń.

Policjanci zwrócą szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też będą się bacznie przyglądać, czy piesi przestrzegają przepisy ruchu drogowego. 

Wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu powodują przede wszystkim kierujący pojazdami, jednakże najwięcej ofiar śmiertelnych wśród tej grupy odnotowuje się w zdarzeniach, których byli oni sprawcami. Stąd też Policja apeluje do pieszych i rowerzystów, aby uważali na drodze, bowiem w przypadku sytuacji kolizyjnej z pojazdem ich życie i zdrowie jest niewspółmiernie bardziej zagrożone niż kierującego pojazdem.

Pamiętajmy! Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.

Przypominamy też, że w okresie jesienno-zimowym piesi dla własnego bezpieczeństwa, zawczasu powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i nosić je w taki sposób, aby były widoczne w światłach pojazdów.  

Działania obejmą również rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych”. Dlatego też kierujący rowerami  powinni zadbać o swoja widoczność na drodze. Kamizelka odblaskowa, choć nie jest obowiązkowym wyposażeniem rowerzysty, sprawia, że kierowcy wcześniej zauważają rowerzystę. Równie ważne dla bezpieczeństwa rowerzysty są prawidłowo działające światła roweru.

 

Źródło: (BRD KGP / mw)

Powrót na górę strony