Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Bezpieczny Przejazd" - wspólne działania Policji i PKP

W dniu 17.08.2018 roku przeprowadzono wspólne działania Policji i PKP w ramach kampanii społecznej "Bezpieczny Przejazd". Ich celem było uświadomienie pieszym i kierującym pojazdami niebezpieczeństw wynikających z niewłaściwych zachowań w okolicy przejazdów kolejowo-drogowych. Pracownicy PKP rozdawali ulotki informacyjne i wspólnie z policjantami zwracali uwagę na niewłaściwe zachowania oraz konsekwencje popełnianych wykroczeń.

Nadmienić należy, że najczęściej popełnianymi wykroczeniami w okolicy przejazdów są, m.in. przechodzenie przez przejazd mimo opuszczonych zapór kolejowych oraz omijanie pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu. Za drugie z tych zachowań grozi mandat karny w wysokości 250 złotych.

Powrót na górę strony