Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania "TIR"

Radomszczańscy policjanci uczestniczą w ogólnopolskich działaniach mających na celu ujawnianie niewłaściwych zachowań kierujących pojazdami ciężarowymi, którzy swoim zachowaniem utrudniają ruch innym kierującym, np. poprzez wzajemne, długotrwałe wyprzedzanie się, czy też wyprzedzanie w miejscach niedozwolonych (oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi).

Za takie zachowania grozi grzywna w kwocie od 20 do 500 złotych oraz przypisanie kierującemu odpowiednio: 2 lub 5 punktów karnych.

Powrót na górę strony