Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka i Karta Rowerowa w jednym.

Funkcjonariusze radomszczańskiej drogówki, wzorem lat ubiegłych, prowadzą działania profilaktyczne związane z bezpieczeństwem rowerzystów.

W miesiącach maju i czerwcu 2018 roku, w ramach współpracy ze szkołami podstawowymi z terenu powiatu, oprócz zajęć profilaktycznych, mających na celu uświadamianie niechronionych uczestników ruchu drogowego co do zasad bezpiecznego poruszania się po drogach (w szczególności rowerzystów i pieszych), przeprowadzali również egzaminy praktyczne na Kartę Rowerową. Zajęcia odbywały się na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Radomsku oraz na terenie Miasteczek Ruchu i obiektach szkół z terenu powiatu (m.in. w Gomunicach, Strzelcach Małych, Przedborzu, Kamieńsku, Orzechowie, Ciężkowicach). W tym roku egzaminy praktyczne na kartę zdało już ponad 300 uczniów.

Warto przypomnieć, iż dziecko, by samodzielnie mogło poruszać się po drodze, musi mieć ukończone 10 lat oraz posiadać Kartę Rowerową.

Nadmienić można, że policjanci drogówki, oprócz typowych działań profilaktycznych w szkołach, prowadzą również pogadanki w ramach zabezpieczeń rajdów rowerowych, biegów, pikników, festynów, czy innych przedsięwzięć organizowanych na terenie powiatu.

Ponadto organizowane są cykliczne działania prewencyjno-represyjne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób najbardziej narażonych na wypadki drogowe (np. "Rozsądny Rowerzysta, Rozważny Pieszy", "Bezpieczne Przejścia dla Pieszych i Przejazdy dla Rowerzystów", czy działania krajowe "Niechronieni"). Wszystkie te działania wpisują się również w akcję informacyjno - edukacyjną "Bezpieczna droga do celu".

Powrót na górę strony