Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"NOWE NARKOTYKI – NOWE ZAGROŻENIA"

16 maja 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wielgomłynach odbyła się debata społeczna poświęcona problematyce współczesnych zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy, kierownicy placówek oświatowych, nauczyciele, pracownicy Urzędu Gminy w Wielgomłynach oraz policjanci.

Zebranych i zaproszonych gości przywitał Wójt Gminy Wielgomłyny – Bogdan Witaszczyk oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku - mł.insp. Dariusz Szulc. Podstawowym celem spotkania było podniesienie poziomu wiedzy uczestników debaty w zakresie szkodliwego wpływu środków odurzających na organizm człowieka. Specjaliści podpowiedzieli jak rozpoznawać zachowania narkotykowe, jak i gdzie szukać pomocy. Kierownik Poradni MONAR z Częstochowie – Pani Renata Lipnicka przekazała niezwykle ważne informacje dotyczące dostępnych na polskim rynku narkotyków, skutków zdrowotnych z jakimi muszą liczyć się osoby zażywające takie substancje. Ponadto, podawała liczne przykłady z jakimi spotyka się podczas codzienej pracy. Policyjny profilaktyk społeczny – sierż. szt. Agnieszka Kropisz przy pomocy tzw. "walizki edukacyjnej" przedstawiła atrapy substancji odurzających i przyrządy, którymi posługują się osoby zażywające narkotyki. Podczas spotkania poruszano problemy związane z wprowadzaniem do obrotu i użytku coraz to nowych środków odurzających. Uczestnicy debaty zgodnie przyznali, że dopalacze to bardzo ważny i poważny problem społeczny. Zatem, aby walczyć z tym negatywnym zjawiskiem i jemu zapobiegać nieustannie trzeba uaktualniać wiedzę w tym zakresie.
O roli dzielnicowego w społeczeństwie opowiedziała Komendant Komisariatu Policji w Przedborzu – podinsp. Jolanta Włodarczyk. Ponadto, przybliżyła zasadność korzystania z aplikacji "Moja Komenda". Debata była doskonałym miejscem do przedstawienia narzędzia informatycznego jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, stanowiąca platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem.  


 

Powrót na górę strony