Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy przeprowadził konkurs

10 kwietnia 2018 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich wzięli udział w konkursie wiedzy z zakresu ruchu drogowego

Celem tego konkursu było wyłonienie uczniów posiadających największą wiedzę z zakresu znajomości przepisów w ruchu drogowym, znaków i sygnałów drogowych. Poprzez takie inicjatywy dzielnicowy kształtuje wśród dzieci i młodzieży właściwe nawyki niezbędne do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczestnicy konkursu usłyszeli od dzielnicowego kilka cennych rad dotyczących właściwych postaw społecznych oraz pomocy w przypadku wystapienia w codziennych życiu tzw. sytuacji kryzysowych.

Powrót na górę strony