Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dyskusja pomiędzy policjantami a pracownikami oświaty

6 kwietnia 2018 roku Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Radomsku mieszcząca się przy ulicy Marii Dąbrowskiej była gospodarzem debaty społecznej pod nazwą "Analiza potrzeb profilaktycznych w środowisku szkolnym", w której przedstawiciele placówek oświatowych i policjanci wymienili poglądy i spostrzeżenia w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkole.

Konferencja zorganizowana została w związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi a Łódzkim Kuratorem Oświaty o współpracy w zakresie analizy zagrożeń w środowisku szkolnym oraz podejmowanych w tym zakresie działań profilaktycznych. Wszyscy uczestnicy debaty zostali przywitani przez Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku – insp. Piotra Nowickiego. Następnie głos zabrał Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim - Tomasz Trzaskacz. Kolejni prelegenci to: Pani Elżbieta Lottko – Wizytator Delegatury Kuratorium Ośwaity w Piotrkowie Trybunalskim, Pani Anna Łoszakiewicz- przedstawiciel Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku, Pani Anita Włodarczyk – Gałwiaczek - Kierownik Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Radomsku, nadkom. Artur Łysik, sierż.szt. Agnieszka Kropisz, mł.asp. Beata Grabarczyk – Wojtala, kom. Aneta Wlazłowska. W spotkaniu wzięli udział dyrektorzy i pedagodzy placówek oświatowych z powiatu radomszczańskiego oraz uczniowie klas mundurowych. Celem tego spotkania było zdiagnozowanie oraz określenie potrzeb w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki społecznej, jak również zacieśnienia współpracy pomiędzy szkołą a Policją. Policjant realizujący zadania z zakresu profilaktyki społecznej omówił wstępne wyniki ankiety badającej potrzeby profilaktyki w środowisku szkolnym, która przeprowadzona została zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli w wybranych szkołach. Oficer prasowy przybliżył zagadnienia związane z funkcjonowaniem "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". Kierownik Rewiru dzielnicowych omówił zasady działania aplikacji "Moja Komenda" a także podkreślił rolę dzielnicowego w obszarze profilaktyki społecznej. Uczestnicy debaty mogli również obejrzeć spot „Zostań jednym z nas” promujący służbę w Policji.

Na zakończenie spotkania uczestnicy włączyli się do otwartej dyskusji przekazując swoje sugestie i spostrzeżenia dotyczące podejmowanej współpracy a także wypełnili anonimowe ankiety podsumowując debatę. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w debacie.

Powrót na górę strony