Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyremontowany posterunek Policji

Remont Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej możliwy był dzięki środkom finansowym przekazanym przez samorządowców gminy Lgota Wielka oraz Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi

Celem przeprowadzonych prac była modernizacja pomieszczeń oraz przystosowanie ich do potrzeb i oczekiwań społeczeństwa. Remont obejmował między innymi: wyburzenie ścianek działowych, montaż instalacji elektrycznej, budowę wezła sanitarnego, utworzenie i wyposażenie zaplecza socjalnego, malowanie ścian. W chwili obecnej w posterunku tym służbę pełni ośmiu policjantów. Zapewne, zrealizowana inwestycja w wymierny sposób wpłynie na poprawę poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności. W uroczystym przekazaniu odnowionego posterunku wzięli udział: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki – Włodzimierz Kalinowski, kierownictwo radomszczańskiej Policji oraz zaproszeni samorządowcy. Komendant Powiatowy Policji w Radomsku – insp. Piotr Nowicki podziękował wszystkim zaangażowanym w modernizację posterunku. Kolejno, głos zabrał Wójt Gminy Lgota Wielka- Jerzy Kotlewski, który opowiadał o potrzebie działań na rzecz społeczeństwa oraz wspierania inicjatyw temu służących. Podziękowania za olbrzymie wsparcie finansowe przekazał na ręce wójta gminy Lgota Wielka również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego do spraw logistyki. Następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli pomieszczenia wyremontowanego Posterunku Policji w Lgocie Wielkiej. 

 

Powrót na górę strony