Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Cichy zabójca - czad

W miniony weekend na terenie Radomska 10 osób podtruło się tlenkiem węgla, który wydzielał się z wadliwego systemu grzewczego. Na szczęście życiu i zdrowiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Apelujemy o czujność.

Do pierwszego zdarzenia doszło 17 marca 2018 roku w jednej z kamienic przy ulicy Sierakowskiego. W tym przypadku żona znalazła w łazience nieprzytomnego męża. Kobieta wezwała pomoc. 69 – latek został przewieziony do radomszczańskiego szpitala i pozostał na obserwacji. Wszystko wskazuje na to, że tlenek węgla wydobywał się z kominka opalanego drewnem. Kolejne podtrucie miało miejsce 18 marca w kamienicy przy ulicy Reymonta. Tym razem w przewodzie kominowym zapaliły się sadze i doszło do zadymienia pomieszczeń budynku. Z kamienicy zostało ewakuowanych 12 osób a 9 z nich zostało przewiezionych do radomszczańskiego szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Pamiętajmy!

Od stosowania się do poniższych rad może zależeć zdrowie i życie Twoje oraz Twoich bliskich. Wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Jak zapobiegać zatruciu?

Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie zamknięte są okna i brak jest właściwej wentylacji. Powoduje to powstawanie tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle spalin wypłynie na zewnątrz ile świeżego powietrza napłynie do pomieszczenia. Przede wszystkim należy więc zapewnić możliwość stałego dopływu świeżego powietrza do paleniska (pieca gazowego, kuchenki gazowej, kuchni węglowej lub pieca) oraz swobodny odpływ spalin.

Pamiętaj aby:

 • uchylić okno w mieszkaniu, gdy korzystasz z jakiegokolwiek źródła ognia (pieca gazowego z otwartą komorą spalania, kuchenki gazowej lub węglowej),

 • nie zasłaniać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych,

 • przy instalacji urządzeń i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,

 • dokonywać okresowych przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia. Gdy używasz węgla i drewna należy to robić nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Gdy używasz gazu ziemnego czy oleju opałowego – nie rzadziej niż raz na pół roku. Zarządca budynku lub właściciel ma obowiązek m.in. przeglądu instalacji wentylacyjnej nie rzadziej niż raz w roku,

 • użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania zgodnie z instrukcją producenta: kontrolować stan techniczny urządzeń grzewczych,

 • stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu;

 • w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,

 • w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

 • systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,

 • często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,

 • rozmieścić czujniki tlenku węgla w części domu, w której sypia twoja rodzina. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, dodatkowe czujniki warto umieścić w każdym pomieszczeniu,

 • nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na zamkniętej werandzie itp., jeżeli pomieszczenia te nie mają odpowiedniej wentylacji,

 • nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym silniku, nawet jeżeli drzwi do garażu pozostają otwarte,

 • nie bagatelizuj objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegasz zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

 • ból głowy,

 • zawroty głowy,

 • ogólne zmęczenie,

 • duszność,

 • trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny,

 • senność,

 • nudności.

Osłabienie i znużenie, które czuje zaczadzony, oraz zaburzenia orientacji i zdolności oceny zagrożenia powodują, że jest on całkowicie bierny (nie ucieka z miejsca nagromadzenia trucizny), traci przytomność i – jeśli nikt nie przyjdzie mu z pomocą – umiera.

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla ?

 • należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,

 • jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,

 • rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia,

 • wezwać służby ratownicze (Pogotowie Ratunkowe – tel. 999, Straż Pożarna – tel. 998 lub 112).

Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

W Polsce każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla pochodzącym z gazowych grzejników wody przepływowej, umiera ok. 100 osób, a kilka razy więcej ulega zatruciu wymagającym hospitalizacji. Przeważająca większość wypadków śmiertelnych zdarza się między 1 listopada a 31 marca, a więc w porze chłodnej. Przyczyną są zamknięte, szczelne okna. Można łatwo zapobiec powstawaniu tlenku węgla i jego przenikaniu do mieszkań, spełniając cztery podstawowe warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń spalających gaz. Są to:

 • prawidłowa instalacja,

 • stały dopływ świeżego powietrza,

 • swobodny odpływ spalin,

 • właściwa eksploatacja zapewniająca dobry stan techniczny urządzenia gazowego.


 

Źródło porad: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Powrót na górę strony