Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Za mundurem ...kobiety sznurem

Blisko co piąty funkcjonariusz Policji w województwie łódzkim to kobieta. W garnizonie służbę pełni 5886 policjantów , 1145 to panie. Wśród nich jest 127 oficerów, 328 aspirantów, 509 podoficerów i 181 posterunkowych. Są wśród nich absolwentki tak nietypowych kierunków studiów jak geologia, muzykologia, teologia, wzornictwo czy zootechnika. Każdy kandydat do służby w Policji musi bez względu na płeć spełnić takie same wymagania.

Kobiety już podczas doboru udowadniają, że są bardzo sprawne fizycznie i cechują się predyspozycjami psychicznymi istotnymi w tej wymagającej profesji. Podejmując decyzję o wstąpieniu do Policji najczęściej motywują to po prostu chęcią pomagania ludziom. Patrolują ulice miast , pełnią służbę w ogniwie policji konnej, jako przewodniczki psów służbowych, dzielnicowe, negocjatorki, zabezpieczają ślady kryminalistyczne na miejscach przestępstw, służą w pionie kryminalnym i są niezbędne przy przesłuchaniach pokrzywdzonych przemocą domową i rozmowach z ofiarami przestępstw na tle seksualnym czy też z nieletnimi. Spotkasz je także coraz częściej podczas kontroli drogowych. Są we wszystkich pionach a więc prewencyjnym, kryminalnym i w służbach wspomagających. Dzisiaj , choć to nadal zdominowany przez panów zawód, nikt już nie wyobraża sobie Policji bez kobiet. Większość policjantek ma wyższe wykształcenie - 895 na 1145. Najpopularniejsze kierunki, które ukończyły funkcjonariuszki to to Zarządzanie, Prawo, Administracja, Bezpieczeństwo narodowe/publiczne oraz Pedagogika. Osiągają sukcesy zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym. Często możemy pochwalić się ich osiągnięciami sportowymi. Są ambitne i zdeterminowane godząc obowiązku służbowe z domowymi. Największą grupę stanowią te pomiędzy 10 a 19 rokiem służby bo aż 480 pań. Kolejna grupa to staż od 5 do 9 lat -348. Do 4 roku służby jest ich 235.Od 20 do 29 lat – 76 i 6 ze stażem ponad 30 lat.

Wszystkim kobietom , nie tylko w służbach mundurowych , życzymy siły dzięki, której realnym stanie się najbardziej nierealne marzenie…i dużo, dużo uśmiechu !

Powrót na górę strony