Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku potrwa od 19 do 25 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z ustanowieniem dnia 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. W dniach od 19 do 25 lutego 2018r.w ramach przedsięwzięcia pn. „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku, wzorem lat ubiegłych zostanie uruchomiony punkt konsultacyjny dla ofiar przestępstw.

Stało się tak na mocy ustawy z 2003 roku, która wskazała na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.

Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc i godzin udzielania porad w innych jednostkach Policji zostaną umieszczone na stronach internetowych poszczególnych jednostek Policji.

W ramach Tygodnia w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku będą pełnione dyżury. Osoby chcące uzyskać poradę mogą przyjść osobiście do siedziby komendy lub dzwonić pod nr telefonu 44 683 28 84

19 i 20 lutego - kom. Sławomir Ptaszek - pełni dyżur w godzinach 7.30 - 15.30

21 lutego - kom. Janetta Wodzisławska - pełni dyżur w godzinach 7.30 - 15.30

22 lutego - asp. Tomasz Kocemba - pełni dyżur w godzinach 7.30 - 15.30

23 lutego - kom. Janetta Wodzisławska - pełni dyżur w godziniach 7.30 - 15.30

24 lutego - nadkom . Włodzimierz Czapla - pełni dyżur  w godzinach 15.00 - 18.00

25 lutego - kom. Janetta Wodzisławska - pełni dyżur w godzinach 15.00 - 18.00

Powrót na górę strony