Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Twoje bezpieczeństwo- nasza sprawa- praca w Holandii"

To niestety ostania edycja projektu Biura Prewencji Komendy Głównej Policji i holenderskiej Policji pod nazwą - "Twoje bezpieczeństwo- nasza sprawa- praca w Holandii". Tym razem w spotkaniu uczestniczyło około 400 uczniów radomszczańskich szkół średnich wraz z opiekunami.

Tematyka spotkania poświęcona jest głównie bezpieczeństwu migrantów zarobkowych. Podczas warsztatów prowadzonych przez Irenę de Ruig i Robina de Tomba– specjalistów do spraw polityki migracyjnej i handlu ludźmi oraz podkom. Katarzynę Świątek i mł.asp. Szymona Kapustę młodzież usłyszała o zagrożeniach czyhających na imigrantów zarobkowych, o holenderskich sankcjach karnych związanych z handlem ludźmi. Ponadto, uczestnicy spotkania poznali obecną sytuację na rynku pracy w Holandii, prawa przysługujące pracownikom przebywającycm w tym kraju. Sprecjaliści wskazali również organizacje niosące pomoc ofiarom handlu ludźmi.

Na zakończenie warsztatów Komendant Powiatowy Policji w Radomsku – insp. Piotr Nowicki podziękował wszystkim za udział w tym pouczającym spotkaniu. Ponadto, na kanwie wykładu zachęcał młodzież do wstąpienia w szeregi polskiej Policji. Wszyscy zainteresowani służbą w Policji pobrali tematyczne ulotki informacyjne. Zainteresowani pracą w Policji mogli porozmawiać z radomszczańskimi dzielnicowymi, którzy uczestniczyli spotkaniu.

Przypomnijmy!

Poprzez termin "handel ludźmi" należy rozumieć

- werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte metody lub środki wyżej wymienione.

Kodeks karny w art. 8 przepisów wprowadzających k.k. zakazuje również niewolnictwa, jest zdefiniowane jako stan zależności, w którym człowiek jest traktowany jak przedmiot własności.

WAŻNE INFORMACJE!!!

W Komendzie Głównej Policji funkcjonuje specjalna infolinia i skrzynka e-mail, dzięki którym każdy, kto posiada informacje o przypadkach handlu ludźmi, może skontaktować się z policjantami. Pisząc na adres: handelludzmibsk@policja.gov.pl . lub dzwoniąc pod numer: +48 664 974 934, można zapobiec ludzkim tragediom. Taka wiadomość lub telefon może uratować komuś życie. Nie bądźmy obojętni!


 

Powrót na górę strony