Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ślubowanie nowo przyjętego policjanta

14 listopada 2017 roku Komendant Powiatowy Policji w Radomsku insp. Piotr Nowicki odebrał słowa roty od policjanta, który kilka dni temu wstąpił w szeregi Policji.

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

27 nowo przyjętych policjantów (7 kobiet i 20 mężczyzn) rozpoczęło służbę  w listopadzie 2017 roku. Po przeszkoleniu podstawowym  nowo przyjęci  policjanci będą pełnić służbę w  łódzkim Oddziale Prewencji i Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi oraz komendach powiatowych garnizonu łódzkiego. Na zakończenie ceremonii Komendat Powiatowy Policji w Radomsku pogratulował rozpoczynającemu służbę, słusznego wyboru i życzył szlachetności,  wytrwałości oraz samych sukcesów podczas realizacji zadań w tej niełatwej służbie.   

Teraz przed nowo przyjętymi funkcjonariuszami sześciomiesięczny kurs zawodowy podstawowy, podczas którego zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu przepisów prawa i taktyki policyjnej. Będą także doskonalić swoje umiejętności strzeleckie. Po tym czasie, w ramach adaptacji zawodowej, pełnić będą służby patrolowe w praktyce, weryfikując nabytą wcześniej wiedzę. Po odbyciu tego szkolenia wrócą do jednostki macierzystej i będą pełnić służbę na terenie garnizonu łódzkiego.

Przypomnijmy, że procedura rekrutacji do służby w Policji ma charakter ciągły i konkursowy. Oznacza to, że dokumenty są przyjmowane przez cały rok, natomiast charakter konkursowy wynika z faktu, iż w trakcie postępowania kandydat uzyskuje z czterech etapów (test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, test psychologiczny oraz rozmowa kwalifikacyjna) określoną ilość punktów. Im więcej punktów zdobędzie kandydat, tym wyżej znajduje się na liście rankingowej po zakończeniu całej procedury.

Powrót na górę strony