Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka czyli zapobieganie niekorzystnym zjawiskom

Dzielnicowi wraz z profilaktykiem społecznym radomszczańskiej komendy przeprowadzili pogadanki z młodzieżą oraz z rodzicami uczniów szkół średnich.

Tematyka spotkań poświęcona była przede wszystkim negatywnym skutkom zażywania narkotyków i dopalaczy. Ponadto, omawiano zagadnienia dotyczące cyberprzemocy i odpowiedzialności karnej za poszczególne rodzaje przestępstw. Prelekcje miały na celu uświadomienie oraz przypomnienie o zasadach odpowiedzialnego korzystania z Internetu i nowych technologii. Policjanci wskazywali jakie zachowania wśród młodzieży uznaje się za czyny zabronione i jakie mogą być konsekwencje łamania obowiązujących norm prawnych. Znaczną część spotkania funkcjonariusze poświęcili zagrożeniom związanym z zażywaniem środków odurzających i spustoszeniu jakie ze sobą niosą. Dzielnicowi powiedzieli młodzieży, gdzie należy szukać pomocy w przypadku gdy ich prawa zostaną naruszone.Spotkanie wpisuje się w akcję "Kręci mnie bezpieczeństwo".

Podczas spotkań z rodzicami, policjanci podkreślali, że rodzice pełnią najważniejszą rolę w procesie wychowywania dzieci. Mundurowi podpowiadali jak zachowują się modzi ludzie po zażyciu środków odurzających, co powinno wzdudzić ich czujność czy niepokój i gdzie szukać pomocy. 

Ponadto, policjanci opowiadali o możliwościach wykorzystania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i o aplikacji "Mój dzielnicowy".

Powrót na górę strony