Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne działania "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego"

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie przyglądają się czy piesi nie łamią przepisów ruchu drogowego. Działania obejmują także rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych”.

W ramach tych działań policjanci radomszczańscy rozdawali niechronionym uczestnikom ruchu drogowego elementy odblaskowe.

Dane statystyczne z ostatnich tygodni wskazują  na nasilenie wypadków z udziałem pieszych. Jest to w dużej mierze spowodowane pogarszającą się widocznością zwiazana z porą roku. W ostatnim tygodniu tj. od 16 do 22 października br. śmierć w wypadkach drogowych poniosło 17 pieszych, a w dniach 9-15.10.br. zginęło aż  25 pieszych.  

Począwszy od 29 września prowadzona jest ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna pn. „Świeć przykładem”, ktorej organizatorem jest Policja oraz Konferencja Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna,  akcja ma na celu przypominanie wszystkim pieszym, że element odblaskowy noszony w sposób widoczny dla kierujących pojazdami, może uratować pieszemu życie.

Najtrudniejsze tygodnie roku pod wglądem warunków drogowych wciąż są jednak przed nami. Zarówno kierujący jak i piesi muszą już teraz dostosować się do zmiennej pogody i pogarszającej się widoczności. Piesi, szczególnie dzieci i seniorzy, zawczasu powinni zaopatrzyć się w elementy odblaskowe i nosić je tak, aby były widoczne w światłach samochodu. Obowiązek taki dotyczy terenów niezabudowanych - jednak zachęcamy do używania ich wszędzie gdzie widoczność jest mniejsza od optymalnej.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Pieszy, jako niechroniony uczestnik ruchu drogowego, doznaje bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem albo nawet śmiercią. Natomiast samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Ponadto pieszy na drodze publicznej zawsze powinien stosować się do przepisów Prawa o ruchu drogowym, tak więc:

  • korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza.
  • jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi,
  • idąc po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi,
  • piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim, na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie,
  • korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich wówczas pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej,  jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.

Z kolei kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

 

Powrót na górę strony