Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

"Mamy moc , aby pokonać przemoc"

Taką nazwę nosi projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku. W realizację jego założeń zaangażowani są również dzielnicowi, którzy uczestniczyli w dwudniowych warsztatach poświęconych tematyce przemocy w rodzinie.

Podczas spotkania mł. asp. Beata Grabarczyk – Wojtala wraz z asp. Mariuszem Chrostowskim przedstawili uczestnikom szkolenia obowiązki i uprawnienia dzielnicowych, podpowiadali jak łatwo znaleźć "swojego" dzielnicowego przy pomocy aplikacji "Moja komenda". Ponadto, przybliżyli zebranym zagadnienia związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa, opowiedzieli jak posługiwać się tym narzędziem. Jako przedstawiciele policji, omówili procedurę obowiązującą podczas stwierdzenia przemocy w danej rodzinie. Sąd Rejonowy w Radomsku reprezentowała – pani Agata Kołodziejczyk, która omawiała procedury postępowania obowiązujące kuratorów. Przemoc z psychologicznego punktu widzenia omówił pan AdrianStojecki.

Projekt między innymi zakłada przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli instytucji, którzy w sferze zawodowej mają styczność z problemem przemocy. Celem projektu jest też podniesienie poziomu wiedzy z zakresu radzenia sobie w sytuacjach związanych z przemocą, zdobywanie wiedzy dotyczącej problemu przemocy. Podniesienie jakości usług i rozszerzenie oferty oraz podniesienie jakości usług dla rodzin i dzieci doświadczających przemocy w rodzinie. Przełamywanie mitów dotyczących przemocy. Tworzenie koalicji z innymi instytucjami działającymi na terenie miasta. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie służyć mają poszerzeniu wiedzy i uwrażliwieniu na problem i zjawisko przemocy.

Powrót na górę strony