Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja "Jak równy z równym"

20 października 2017 roku z inicjatywy I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku – mł.insp. Dariusza Szulca w Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbyła się konferencja będąca jednocześnie debatą społeczną pod nazwą "Jak równy z równym". Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat wyrównywania szans młodzieży zagrożonej alienacją. Celem debaty była wymiana poglądów instytucji zajmujących się przedmiotowym zagadnieniem oraz nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi podmiotami.

W spotkaniu uczestniczyło około 150 osób, w tym młodzież, dzielnicowi, dyrektorzy i pedagodzy placówek oświatowych, przedstawiciele zaproszonych instytucji. Debatę rozpoczął mł.insp. Dariusz Szulc, który przywitał wszystkich gości i opowiedział o celah spotkania. Chwilę później głos zabrał Prezydent Miasta Radomska – Jarosław Ferenc. Z kolei, insp. Dariusz Walichnowski reprezentujący Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi wskazał kompetencje i obowiązki policji w zakresie zapobiegania negatynym zjawiskom występującym w społeczeństwie, w tym alienacji społecznej z różnych powodów. Następnie podinsp. Wojciech Auguścik przybliżył zebranym założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas", aplikaji "Moja komenda" i wskazał zasadność i możliwości wykorzystania "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". Z kolei profilaktyk społeczny – sierż. szt. Agnieszka Kropisz przedstawiła "Koncepcję działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015 – 2018". Kolejnym prelegentem był Mirosław Wojciechowski z Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Łodzi. Pierwsza część debaty została zakończona przedstawieniem przygotowanym przez młodzież uczęszczającą do Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku. Uczniowie pokazali historię dziewczyny, która została odrzucona przez rówieśników z powodu braku przebojowości.

Po krótkiej przerwie głos zabrała dr Małgorzata Góralczyk - Modzelewska – socjolog reprezentujący Społeczną Akademię Nauk. W imieniu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Radomsku wystąpiła Katarzyna Wośko. Kolejnym prelegentem była Anna Łoszakiewicz- psycholog reprezentujący Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomsku. Każda z instytucji oferowała pomoc w zakresie posiadanych kompetencji, wskazywała przyczyny tzw. wykluczenia społecznego, skuteczne sposoby zwalczania oraz zapobiegania takiemu zjawisku.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w debacie.

 

 

Powrót na górę strony