Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa – w łódzkim wpłynęło ponad 35 tysięcy zgłoszeń

Mapy zagrożeń okazały się ważnym i bardzo popularnym narzędziem służącym do identyfikacji i przedstawienia skali oraz rodzaju zagrożeń. To doskonałe źródło wiedzy dla instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja zagrożeń. nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych.

Od początku funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa , czyli od 14 września 2016 roku, na terenie województwa łódzkiego mieszkańcy nanieśli 35 886 zgłoszeń, na terenie całego kraju aż 501 168. Wszystkie są w odpowiednim terminie weryfikowane głównie przez „gospodarzy” danego terenu czyli dzielnicowych. W przypadku potwierdzenia policja podejmuje działania aby skutecznie wyeliminować lub tez zminimalizować wskazane zagrożenie ( około 40 % to zgłoszenie potwierdzone) . Informacje te przekazujemy także zgodnie z właściwością innym służbom i instytucjom.

Dzięki funkcjonowaniu KMZB łódzka policja otrzymuje szereg sygnałów przekazywanych przez mieszkańców regionu, które następnie wykorzystywane są podczas dyslokowania patroli oraz do wskazywania właściwych zadań dla funkcjonariuszy.

W województwie łódzkim większość zgłoszeń dotyczyła spożywania alkoholu w miejscach publicznych , zagrożeń wynikających z przekraczania przez kierujących dozwolonej prędkości ,nieprawidłowego parkowania oraz niewłaściwej infrastruktury drogowej.

Pozostałe kategorie to: Używanie środków odurzających, Zła organizacja ruchu drogowego. Akty wandalizmu. Dzikie wysypiska śmieci, Grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją, Żebractwo, Nielegalne rajdy samochodowe, Znęcanie się nad zwierzętami, Bezdomność, Niszczenie zieleni, Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych, Poruszanie się po terenach leśnych quadami, Kłusownictwo, Wypalanie traw, Nielegalna wycinka drzew, Niestrzeżone przejście przez tory, Niestrzeżony przejazd kolejowy, Wałęsające się bezpańskie psy, Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych, Dzikie kąpieliska,Utonięcia.

Powrót na górę strony