Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

21 września - Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych

21 września 2017 roku, we wszystkich krajach europejskich, odbędzie się druga edycja 24-godzinnych działań po kryptonimem EDWARD . Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych zorganizowano podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności. Z całą pewnością założenie zredukowania do zera liczby śmiertelnych wypadków drogowych jest bardzo trudne do osiągnięcia w praktyce ale długoterminowym celem jest ograniczanie do minimum liczby ofiar śmiertelnych i osób ciężko rannych na drogach całego świata.

21 września 2016 roku , na drogach 30 państw biorących udział w działaniach , zginęły 43 osoby tj. 39% mniej niż w analogicznym dniu 2015 roku. W 19 państwach w tym dniu nie doszło do żadnego wypadku śmiertelnego. W Polsce niestety zginęło aż 9 osób.

 Akcja EDWARD  ma przede wszystkim zwrócić uwagę na powszechny problem jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych.

W okresie pierwszych 8 miesięcy 2017 roku na terenie województwa łódzkiego doszło do 2374 wypadków drogowych, w których zginęły 124 osoby a 3008 zostało rannych.

W analogicznym okresie 2016 roku doszło do 2691 wypadków, w których zginęło 139 osób a 3128 zostało rannych.

Należy pamiętać, że nie  wystarczy zmienić swoje zachowanie tylko w jednym dniu. Aby ludzie nie ginęli na drogach powinniśmy zawsze mieć na uwadze własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwie osób, które możemy narazić swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Wtedy wizja „zero” naprawdę będzie możliwa do zrealizowania.

Głównymi celami działań pn. EDWARD są:

podniesienie świadomości dotyczącej nadal aktualnego problemu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udziałem osób rannych lub zabitych na drogach Europy;
ponowne skierowanie uwagi podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na prowadzenie skutecznych działań niezbędnych do osiągnięcia celu Europy 2020, tzn. zmniejszenia o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to zginęło na drogach 31.500 osób;
pokazanie wartości, jaką mają ustanowione cele dla państw członkowskich Unii Europejskiej;
zaprezentowanie możliwości znacznego zredukowania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych płynących ze współpracy różnych sektorów i podmiotów.

Powyższa inicjatywa została poparta m.in. przez Komisję Europejską, Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC), Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii oraz Policje ruchu drogowego wszystkich państw, będących członkami TISPOL. Na stronie TISPOL dnia następnego będzie można śledzić informacje o wypadkach śmiertelnych, do których doszło w tym dniu na drogach całej Europy.

 

 

 

Powrót na górę strony