Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ćwiczenia EGIDA 17

EGIDA 17 to ogólnopolskie ćwiczenie sztabowe, którego głównym celem było osiągnięcie gotowości działania i militaryzacja jednostki policji, a co się z tym wiąże organizacja powołania i przyjęcia rezerw osobowych. To praktyczna weryfikacja tego, jak działa system powoływania rezerw, bowiem policja obok wojska jest drugą co do wielkości formacją dysponującą takimi siłami. Na terenie województwa łódzkiego objęto nimi komendy powiatowe w Bełchatowie, Kutnie, Łasku, Radomsku i Zgierzu.

Łącznie 100 rezerwistów, wyznaczonych przez wojskowe komendy uzupełnień, stawiło się 17 września 2016 roku o godzinie 7.00 rano do 5 komend powiatowych i po przyjęciu zostało zapoznanych ze specyfiką służby w policji w sytuacji ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny. W Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku udział w ćwiczeniach wzięło 17 mężczyzn. Rezerwiści powołani do stawiennictwa pobrali umundurowanie ćwiczebne i wyposażenie do służby. Następnie przez cały dzień uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych, nabywając wiedzę policyjną dotyczącą m. in. użycia i obsługi broni palnej, technik interwencji czy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach ćwiczeń rezerwiści doskonalili także umiejętności związane z wykonywaniem zadań na konkretnych stanowiskach. Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji byli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej. 

Tegoroczne ćwiczenia realizowane były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. W tym roku odbyły się na terenie 82 jednostek policji szczebla powiatowego (miejskiego/rejonowego). Łącznie uczestniczyło w nich 1640 osób z tzw. rezerw osobowych. Rezerwiści ci posiadają przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych policji. Pierwsze ćwiczenie w policji o podobnej formule pod kryptonimem „Wzmocnienie 14” odbyło się w połowie września 2014r. w Szkole Policji w Słupsku. W kolejnym roku przeprowadzono podobne ćwiczenia pod kryptonimem „Obronność 15”. Zostały zorganizowane przez komendy wojewódzkie policji i szkoły policji na terenie całej Polski. W roku 2016 ogólnopolskie ćwiczenia miały kryptonim „Tarcza 2016”. Policja w zakresie liczby corocznych powołań rezerw osobowych do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach „Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026”.

 

Powrót na górę strony