Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczne wakacje 2017

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscowościach turystycznych i wypoczynkowych, w miejscach zamieszkania oraz na szlakach komunikacyjnych w okresie wakacji stanowi jedno z priorytetowych zadań policji. 23 czerwca 2017 roku rusza ogólnopolska akcja „Bezpieczne wakacje 2017”, która potrwa do 31 sierpnia 2017r. W województwie łódzkim inauguracja działań odbędzie się 21 czerwca w Smardzewicach w powiecie tomaszowskim.

Współpracując z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej oraz partnerami społecznymi policjanci przeprowadzą szereg działań profilaktycznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym. W pierwszej kolejności zostaną sprawdzone placówki organizujące wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz miejsca mogące stanowić jakiekolwiek zagrożenia, jak na przykład „dzikie” kąpieliska.

Następnie wspólnie ze specjalistami różnych służb policjanci będą kontrolowali miejsca zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w celu ujawnienia wszelkich nieprawidłowości w zabezpieczeniu technicznym, przeciwpożarowym i sanitarnym obiektów a także nieodpowiednim oznakowaniu dróg i kąpielisk. Skontrolują także stan trzeźwości opiekunów oraz punkty sprzedaży alkoholu, wyrobów tytoniowych czy środków zastępczych (tzw. dopalaczy) pod kątem dostępu do nich osób małoletnich.

Funkcjonariusze zintensyfikują kontrole miejsc gromadzenia się osób zażywających substancje psychoaktywne, zajmujących się prostytucją lub żebractwem w celu ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją.

W okresie kanikuły prowadzone będą również działania policyjne w ramach akcji „Nielat”, kampanii „Pilnuj Drinka” czy kampanii MSWiA pod nazwą „Kręci mnie bezpieczeństwo”. W upalne dni podczas patroli stróże prawa będą zwracali uwagę na pozostawianie w zamkniętych samochodach dzieci, osób starszych oraz zwierząt.

Policjanci spotkają się z dziećmi i młodzieżą przekazując im treści z zakresu prewencji kryminalnej a przede wszystkim wskazując zagrożenia w kontaktach z agresywnym zwierzęciem, z osobą obcą lub podczas zabaw na podwórku czy w domu. Promując bezpieczne i zdrowe formy wypoczynku funkcjonariusze zwrócą uwagę na kształtowanie pozytywnych postaw kibicowania i kulturalnego odbioru widowisk sportowych.

Podczas spotkań zostaną także omówione zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, zwłaszcza w miejscach niestrzeżonych przez ratowników. Policjanci przypomną o bezpieczeństwie niechronionych uczestników ruchu drogowego podkreślając znaczenie elementów odblaskowych, ochraniaczy, kasków i oświetlenia rowerów.

Stróże prawa będą także informować o cyberzagrożeniach, podkreślając wpływ wirtualnej rzeczywistości na psychikę młodego człowieka. Omówione zostaną zagrożenia wynikające z ucieczek z domu i stosowania używek, leków z grupy OTC oraz różnych środków odurzających.   

Z kolei specjaliści z zakresu ruchu drogowego będą kontrolować miejsca i czas przewozu zorganizowanych grup dzieci. Na drogach zwrócą szczególną uwagę na młodych, brawurowo i lekkomyślnie jeżdżących kierowców, a także wszystkich uczestników ruchu drogowego łamiących przepisy (nadmierna prędkość, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienie pierwszeństwa). Będą również przekazywać informacje o wszelkich utrudnieniach na drogach, które mogłyby zakłócić bezpieczne i płynne poruszanie się pojazdów.

Aby letni wypoczynek był dla wszystkich spokojny i bezpieczny warto skorzystać z porad, którymi jak co roku dzielą się łódzcy policjanci:

Odpowiednia oferta wypoczynku.

Wybierając obóz, kolonię czy wczasy rodzinne radzimy skorzystać ze sprawdzonych i poleconych biur podróży. Biuro powinno być zarejestrowane w Polskiej Izbie Turystyki, posiadać zezwolenie na organizowanie imprez turystycznych wydane przez wojewodę i gwarancje ubezpieczeniowe. Okazania tych dokumentów możemy żądać w przypadku jakichkolwiek wątpliwości.

Bezpieczna podróż.

Wyjeżdżając na wypoczynek powinniśmy szczególnie zadbać o bezpieczeństwo w podróży. Poruszając się własnym środkiem transportu pamiętajmy o sprawdzeniu  stanu technicznego pojazdu i usunięciu nawet najdrobniejszych usterek. W przypadku zagranicznych wojaży należy zadbać o wyposażenie wymagane w poszczególnych krajach (apteczki, kamizelki, zapasowe żarówki). Za kierownicę siadamy trzeźwi i wypoczęci. Na postój wybierajmy miejsca zaludnione i dobrze oświetlone. Wysiadając z samochodu należy zabrać ze sobą wszystkie wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty, zamknąć auto i uruchomić urządzenie alarmowe. W trakcie podróży możemy być narażeni na kradzież samochodu metodą na stłuczkę lub na wypadek – złodzieje aranżują taką sytuację i starają się wykorzystać emocje swojej ofiary – w takim przypadku nie należy opuszczać pojazdu, lecz telefonicznie powiadomić służby ratownicze lub skierować się do najbliższej jednostki policji. Jeżeli decydujemy się na wyjście z auta pamiętajmy, że należy je zamknąć i uaktywnić alarm. Korzystając z pociągów czy autobusów dalekobieżnych unikajmy sztucznego tłoku i pilnujmy bagażu szczególnie przy wsiadaniu i wysiadaniu . Do podróży załóżmy wygodną i skromną odzież . Pamiętajmy , aby nie rozmawiać z przygodnie poznanymi ludźmi i nie przyjmować poczęstunków od współpasażerów . W pociągu opuszczając przedział zawsze zabierajmy ze sobą pieniądze i dokumenty. O każdej „ podejrzanej „ sytuacji powinniśmy powiadomić obsługę pociągu.

Zabezpieczenie mieszkania.

Nie opowiadamy wszystkim wkoło, że planujemy dłuższy wyjazd. Na portalach społecznościowych czy automatycznej sekretarce telefonu nie zostawiamy wiadomości typu „wyjechaliśmy z miasta, wracamy wtedy i wtedy”. Klucze do mieszkania przekazujemy krewnemu lub zaufanemu sąsiadowi i prosimy by zbierał ulotki reklamowe spod drzwi, wieczorem zapalił światło i otworzył okno. Nigdy nie zostawiamy kluczy pod wycieraczką! Cenne przedmioty, dzieła sztuki czy wyroby jubilerskie i gotówkę deponujemy w sejfie lub oddajemy na przechowanie zaufanej osobie. Przed wyjazdem zamykamy zawory wodne i gazowe, aby uniknąć ewentualnej awarii.

Wakacje w miejscu zamieszkania.

Bardzo często zdarza się, że dzieci spędzają wakacje w miejscu zamieszkania i pozostają przez kilka lub kilkanaście godzin bez opieki pracujących w tym czasie rodziców. W takiej sytuacji pouczamy nasze pociechy, aby pod żadnym pozorem nie wpuszczały obcych ludzi do domu. Dziecko powinno mieć kontakt telefoniczny z rodzicami i informować ich o każdym istniejącym zagrożeniu. Na placach zabaw, w parkach czy skwerach dzieci powinny bawić się w grupie najlepiej pod okiem dorosłej osoby. Należy „uczulić” dziecko, że nie wolno mu rozmawiać z obcymi ani oddalać się w ich towarzystwie. Tłumaczymy naszej latorośli, aby unikała niebezpiecznych miejsc (bunkry, glinianki, dzikie kąpieliska), mogą być bardzo zdradliwe, a zabawa  może zakończyć się utratą zdrowia lub życia.

Rodzice nastolatków, które wybierają się na wypoczynek z rówieśnikami, powinni dokładnie wiedzieć gdzie i z kim wybiera się ich pociecha. Starajmy się poznać współuczestników wyjazdu i utrzymujmy z synem lub córką stały kontakt telefoniczny.

Wypoczynek nad wodą.

Aby kąpać się bezpiecznie, korzystajmy jedynie z miejsc do tego przeznaczonych. Są nimi z całą pewnością baseny miejskie, ze ściśle określonymi głębokościami wody, zabezpieczane przez wykwalifikowanych ratowników. Za bezpieczne mogą być także uważane stawy, jeziora, zalewy i rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli, gdzie opiekę nad pływającymi sprawują ratownicy WOPR-u. Największą liczbę kontuzji zakończonych trwałymi urazami głowy i kręgosłupa a nawet utonięciem spotykamy w przypadku skoków do płytkiej wody. W czasie zabaw w wodzie absolutnie niedopuszczalne jest podtapianie, przytrzymywanie głowy kolegi pod wodą, popychanie, wrzucanie do wody tych, którzy nie mają ochoty na kąpiel, czy namawianie i prowokowanie słabiej pływających do wypraw na głęboką wodę. Do wody wchodzimy najwcześniej po 30 minutach od zjedzenia posiłku. Aby uniknąć tzw. wstrząsu termicznego należy stopniowo obniżać temperaturę ciała i zbliżać ją do temperatury wody. Przypominamy również o obowiązku zakładania kapoków w czasie pływania kajakami, łódkami i rowerami wodnymi.

Widząc, że ktoś tonie, niezwłocznie powiadamiamy kogoś dorosłego. Tonącemu można podać z brzegu kij, tyczkę czy wiosło, albo rzucić koło ratunkowe. Po tonącego do wody wchodzimy tylko, gdy głębokość jest na tyle mała, że swobodnie dotykamy stopami dna. Ratownicy są specjalnie szkoleni i znają chwyty ratownicze. Brak umiejętności ratowania tonących skutkuje najczęściej ofiarami wśród osób usiłujących udzielić topielcowi pomocy.

 
Żródło : KWP w Łodzi
Powrót na górę strony