Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie z działkowcami

30 maja 2017 roku na terenie Ogrodu Działkowego im. Adama Mickiewicza przy ulicy Brzeźnickiej w Radomsku odbyło się jedno z kilku zaplanowanych na ten rok spotkań dzielnicowych z działkowcami.

Podczas spotkania omówiono problemy, które występują ma terenie ogrodu. Mieszkańcy wskazali uciążliwości z jakimi się spotykają. Są to przede wszystkim drobne kradzieże, w szczególności uprawianych warzyw czy owoców. Działkowcy narzekali również na gromadzącą się tam i niewłaściwie zachowującą młodzież oaz nieprawidłowo zaparkowane pojazdy. Policjanci poprosili aby działkowcy każdą nieprawidłowość występującą w rejonie ogródków zgłaszali dzielnicowemu lub w stytuacjach pilnych dyżurnemu Policji. W trakcie spotkania od Prezesa Ogrodu Działkowego im. Adama Mickiewicza dzielnicowi uzyskali klucz do furtek ogrodu umożliwiający kontrole terenu działek w porach nocnych, co w przyszłości przyspieszy eliminację uciążliwych zachowań.

 

Powrót na górę strony