Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowa z gminy Kodrąb rozmawiała o bezpieczeństwie

Sierż. sztab. Magdalena Wilczyńska 22 maja 2017 roku przeprowadziła rozmowę z rodzicami uczniów uczęszczających do Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w Kodrębie a 24 maja spotkała się z uczniami klasy czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie

Dorośli rozmawiali o problemach związanych ze środkami odurzjącymi, jak postępować z osobami zażywającymi środki odurzające, jakie zachowania dzieci czy młodzieży mogą wzbudzić niepokój dorosłych. Dzielnicowa odpowiadała na pytania osób uczestniczących w spotkaniu. Przekazała zebranym materiały edykacyjne promujące akcję DOPALACZE – POWIEDZ STOP, przekazane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kodrębie. Dzielnicowa przybliżyła założenia programu "Dzielnicowy bliżej nas" oraz poinstruowała dorosłych jak korzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.  

Natomiast, z dziećmi ze szkoły podstawowej rozmawiała o ich bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku. Przypomniała podstawowe zasady ruchu drogowego obowiązujące jego wszystkich uczestników. Podkreśliła, że z niewłaściwego posługiwania się Internetem też płyną zagrożenia. Poprosiła o ostrożność podczas nawiązywania nowych - wakacyjnych kontaktów i dokonywania obraźliwych, złośliwych wpisów na temat wyglądu czy zachowania rówieśników. Omawiając poszczególne zagadnienia dzielnicowa podawała liczne przykłady, przemawiające do wyobraźni dzieci.

Powrót na górę strony