Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy na rzecz społeczności lokalnej

Z początkiem maja odbyło się jedno z kilku zaplanowanych na ten rok spotkań dzielnicowego z członkami Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Słoneczny'' mieszczącego się w Radomsku przy ul. Ciepłej.

Z działkowiczami omówiono zagadnienia, które ich nurtują, co sprawia najwięcej problemów. Według nich, szczególnie uciążliwe są kradzieże sprzętów ogrodniczych pozostawionych w domkach i altanach, a także gromadzenie się młodzieży w rejonie ogrodu, która często niewłaściwie się zachowuje. Dzielnicowy poinstruował działkowiczów jak powinni postępować, jeżeli są świadkami niepokojących, nieprawidłowych zachowań. Informacje, sugestie przekazane dzielnicowemu przez tę społeczność lokalną mają wyjątkowe znaczenie i zostaną uwzględnione podczas planowania służb policyjnych w tym rejonie miasta.

 

Powrót na górę strony