Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzielnicowy na prelekcji w szpitalu

Policjanci, którzy spotkali się z osobami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Osób z Chorobami Reumatologicznymi starali się aby chorzy choć na chwilę zapomnieli o trudach życia i aby na ich buziach pojawił się uśmiech. Osoby należące do stowarzyszenia spotykają się w budynku szpitala w Radomsku, tam też uczestniczą w różnych tematycznych zajęciach.

W spotkaniu przeprowadzonym 8 marca 2017 roku uczestniczyło 20 osób. Dzielnicowy opowiadał paniom o swojej pracy – służbie, jak ustrzec się przed różnego rodzaju oszustwami, przypomniał zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i gdzie szybko znaleźć kontakt z dzielnicowym. W rozmowie uczestniczyła też policjantka zajmująca się szeroko rozumianą profilaktyką. Mundurowi chętnie odpowiadali na zadawane pytania.

Policjanci opowiedzieli o programie "Dzielnicowy bliżej nas" i aplikacji mobilnej "Moja komenda" za pomocą, której szybko możemy znaleźć swojego dzielnicowego. Program "Dzielnicowy bliżej nas" ma na celu zmianę nastawienia społeczeństwa do policjantów, szczególnie dzielnicowych w lokalnym środowisku. Od początku tego roku dzielnicowi inicjują i organizują wspólne działania ze społeczeństwem. Działania te mają na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i innym zjawiskom kryminogennym. Dzielnicowi tłumaczą społeczeństwu jaki wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania ma każdy z nas.

Powrót na górę strony