Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie 2016 roku

O stanie bezpieczeństwa w powiecie radomszczańskim rozmawiano podczas narady służbowej jaka miała miejsce 6 lutego 2017 roku w auli komendy. Celem spotkania było podsumowanie działań radomszczańskiej policji w ubiegłym roku.

Oprócz kierownictwa komendy udział w naradzie wzięli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi do spraw logistyki – Włodzimierz Kalinowski, Sekretarz Urzędu Miasta w Radomsku – Jan Suwart, Prokurator Rejonowy w Radomsku – Cezary Zawadzki oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku – st. bryg. Marek Jankowski.

Komendant Powiatowy Policji w Radomsku - insp. Piotr Nowicki przywitał gości i przedstawił harmonogram spotkania. Omówił zagadnienia logistyczne związane z funkcjonowaniem komendy. Naczelnicy poszczególnych wydziałów przedstawili wyniki pracy wydziałów, którymi kierują. Należy zaznaczyć, że w rankingu prowadzonym przez Komendę Wojewódzkią Policji w Łodzi radomszczańska komenda zajęła wysokie, czwarte miejsce.

W ubiegłym roku na terenie powiatu zostało stwierdzonych 2175 przestępstw z czego 1780 zostało wykrytych. Policjanci uczestniczyli w 16292 interwencjach. Na terenie powiatu doszło do 1208 kolizji drogowych oraz 272 wypadków. W wyniku tych zdarzeń 18 osób zginęło a 355 zostało rannych.

Zastępca KWP w Łodzi podziękował policjantom i pracownikom policji za pracę na rzecz społeczności lokalnej, za troskę o nasze szeroko rozumiane bezpieczeństwo.

Komendant Powiatowy Policji w Radomsku podkreślił priorytety działań, jakie stawia przed sobą Policja na najbliższe lata, w tym m.in. wynikające z oczekiwań społecznych doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję na zdarzenie, działania skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach, a także działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Wiele ciepłych słów i podziękowań przekazali również zaproszeni goście. Podziękowania były kierowane do komendanta i jego zastępcy z prśbą o przekazanie ich wszystkim policjantom i pracownikom radomszczańskiej komendy.

Powrót na górę strony