Informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja w urzędzie miasta

Siedziba radomszczańskiego magistratu 31 stycznia 2017 roku stała się miejscem ćwiczeń. Celem akcji było doskonalenie umiejętności oraz sprawdzenie koordynacji służb podczas wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Do jednego z wydziałów urzędu została dostarczona paczka. Podczas ustalania przez pracowników adresata przesyłki do sekretariatu prezydenta zadzwonił mężczyzna, który zagroził, że jeżeli prezydent wyda niekorzystną dla uchodźców decycję zginie wiele osób. Chwilę po tej wiadomości na miejscu pojawiły się służby ratownicze. Szybko też zapadła decyzja o ewakuacji pracowników. Patrole policyjne czuwały nad bezpieczeństwem w rejonie budynku. Natomiast policyjni pirotechnicy zajęli się "tajemniczą" paczką. Okazało się, że przesyłce znajdował się ładunek wybuchowy, który został zneutralizowany przez pirotechników. Następnie pracownicy urzędu wrócili do pomieszczeń służbowych. Opisana sytuacja to ogólnie opisane założenia scenariusza działań. Takie akcje służą sprawdzeniu procedur, metod pracy a przede wszystkim uczą współpracy i sprawnego komunikowania się między sobą. Wnioski wypływające z akcji zostały omówione i posłużą w dalszych szkoleniach. Na tym etapie można wprowadzać nowe elementy modyfikować procedury. Niemożliwe jest to w czasie rzeczywistej akcji.

Powrót na górę strony