OGŁOSZENIE - Praca dla policjantów - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Praca dla policjantów

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie dla funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi

Komendant Powiatowy Policji w Radomsku poszukuje kandydatów do służby na stanowiskach: 

policjant Wydziału Ruchu Drogowego (docelowo referent),

policjant Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego Komisariatu Policji w Kamieńsku.

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE: zainteresowani funkcjonariusze winni spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19.06.2007 roku w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunkach ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U. z 2007, Nr 123, poz. 857 z późniejszymi zmianami).

 

 

wykształcenie

kwalifikacje zawodowe

staż służby

średnie

podstawowe

2 lata

 

  • preferowany staż służby: 3 lata

 

Wymagania pożądane:

  • prawo jazdy;

  • umiejętność pracy zespołowej;

  • bardzo dobra organizacja pracy;

  • odpowiedzialność za wykonywane zadania.

 

Warunki finansowe:

Grupa zaszeregowania: 2 (docelowo 3 gr.)

Mnożnik: 1,30 (docelowo 1,35)

 

Wymagane dokumenty: list intencyjny – winien być złożony w formie papierowej w Zespole Kontroli, Kadr i Szkolenia KPP w Radomsku, pok. 107/108, bądź mailowej (w formacie PDF) na adres: komendant@radomsko.ld.policja.gov.pl w terminie do 23 stycznia 2018 r.

 

DROGA SŁUŻBOWA NIE OBOWIĄZUJE.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 446852820 resort. 8464220.

 

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się dwuetapowo:

1.Wstępna weryfikacja złożonych dokumentów pod kątem zgodności z wyznaczonymi kryteriami.

2. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. 2016 r. poz. 922)."