Dane teleadresowe KPP oraz podległych Posterunków Policji

Komisariat Policji w Kamieńsku

Komisariat Policji w Kamieńsku

ul. Ludowa 24

tel. 44 681 65 10

fax 44 681 65 28

Komendant Komisariatu Policji w Kamieńsku

podinsp. Włodzimierz Bareła

 tel. 693 997 298

Przyjęcia interesantów: wtorki  w godzinach 14.00-16.00

 

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Kamieńsku

podkom. Paweł Szymanek

tel. 723 642 611

 

Rejon nr 1

mł.asp. Jarosław Gąsiorek

Tel. 516-437-469

dzielnicowy.kamiensk1@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną, z wyłączeniem miasta Kamieńsk.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w rejonie sklepu w miejscowości Danielów, gdzie osoby przebywające w placówce handlkowej i jej pobliżu spożywają alkohol, naruszają porządek publiczny (zakłócają spoczynek nocny, dopuszczają sie nieobyczajnych wybryków, używają wulgarnych słów, zanieczyszczają miejsca użyteczności publicznej). Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Miasta w Kamieńsku oraz społecznością lokalną. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

 

Rejon nr 2

mł. asp. Rafał Rudnicki

Tel. 516-437-496

dzielnicowy.kamiensk2@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje miasto Kamieńsk, zgodnie z granicą administracyjną tej miejscowości.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania mające na celu weliminowanie niewłaściwych zachowań w rejonie parku miejskiego w Kamieńsku, gdzie w godzinach wieczorowo - nocnych gromadzą się osoby spożywające alkohol, zaśmiecające teren, mogące dewastować infrastrukturę użyteczności publicznej. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z lokalną społecznością oraz pracownikami Urzędu Miasta w Kamieńsku. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.

 

Rejon nr 3

st. asp. Emil Wilk

Tel. 516-437-477

dzielnicowy.kamiensk3@radomsko.ld.policja.gov.pl

Rejon obejmuje gminę Gomunice, zgodnie z granicą administracyjną.

W rejonie służbowym dzielnicowy prowadzi działania priorytetowe związane z wyeliminowaniem niewłaściwych zachowań w okolicysklepu monopolowego w Gomunicach, gdzie gromadzą się osoby niewłaściwie się zachowujące: zakłócające ciszę nocną, spożywające alokohol, dopuszczające się niobyczajnych wybryków, używające słów wulgarnych, zanieczyszczające miejsca użyteczności publicznej. Podczas realizacji zadania dzielnicowy współpracuje z pracownikami Urzędu Gminy w Gomunicach, właścicielem sklepu oraz lokalną społecznością. Zadania będą realizowane w drugim półroczu 2018 roku.