Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Radomsku

Kierownictwo

Kierownictwo

                  Komendant Powiatowy Policji w Radomsku

                                                           insp. Piotr Nowicki

                  

 

 

                 I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku

                         

                                                           mł. insp. Dariusz Szulc